Tattoo Bas - Tattoo artist en shop Den Helder

VOORWAARDEN

Voorwaarden

Voorwaarden van Tattoo Bas

Welkom bij Tattoo-Bas! Op deze pagina worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website en diensten. Door ons platform te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze voorwaarden te houden. Neem dus even de tijd om ze zorgvuldig door te nemen.

Definities

1.1. Eigenaar en artiesten: Verwijst naar personen werkzaam op Brakkeveldweg 57, Den Helder, bekend als "Tattoo Bas".

1.2. Opdrachtgever: Een persoon die tattoo-diensten zoekt bij Tattoo Bas.

1.3. Overeenkomst: Iedere afspraak tussen Tattoo Bas en een opdrachtgever voor dienstverlening, inclusief het aanbrengen van tatoeages. 

Toepasbaarheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Tattoo Bas producten of diensten levert. Voor eventuele afwijkingen is schriftelijke toestemming van Tattoo Bas nodig.

2.2. Klanten gaan akkoord met deze voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met Tattoo Bas. 

Verantwoordelijkheid en risico

3.1. Voor alle opdrachten van Tattoo Bas dragen opdrachtgevers de verantwoordelijkheid en het risico.

3.2. Klanten erkennen de mogelijke gevolgen van tatoeagebehandelingen, inclusief medische, psychologische en sociale effecten. Ze begrijpen dat tatoeages mogelijk niet volledig verwijderbaar zijn.

3.3. Klanten bevestigen hun goede gezondheid, afwezigheid van allergieën en niet-infectie met door bloed overgedragen ziekten. Zij garanderen geen enkel risico voor medewerkers van Tattoo Bas of derden.

3.4. Voor het tatoeëren moeten klanten 16 jaar of ouder zijn. Voor de leeftijd van 16 tot 18 jaar is toestemming van de ouders/voogd vereist.

3.5. Tattoo Bas kan vragen om een identiteitsbewijs, waarvan kopieën mogen worden bewaard.

3.6. Tekst-/nummer-tatoeages moeten door de klant worden geverifieerd, waarbij fouten voor eigen risico zijn. 

Betrouwbaarheid

4.1. Tattoo Bas spant zich in om haar uiterste best te doen, maar kan geen specifiek resultaat garanderen. De aansprakelijkheid voor uitval of schade is beperkt tot de servicekosten, met uitsluiting van opzet of grove schuld.

4.3. Verantwoordelijkheden van de klant: Het tijdig beperken van de schade, het informeren van Tattoo Bas en het verstrekken van relevante informatie.

4.4. Tattoo Bas behoudt zich juridische verdediging tegen aansprakelijkheid voor zichzelf en haar medewerkers/zelfstandige artiesten.

4.5. Tattoo Bas is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of eigendommen van de klant. 

Garantie

Tattoo Bas gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend door het ministerie van Volksgezondheid goedgekeurde kleurstoffen, conform het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Houd er rekening mee dat, hoewel ik de tekst heb samengevat, het belangrijk is om ervoor te zorgen dat in uw algemene voorwaarden wordt voldaan aan de wettelijke en regelgevende vereisten van uw rechtsgebied. Om ervoor te zorgen dat u aan de regels voldoet, kunt u het beste contact opnemen met een juridische professional. 

Toepasselijk recht en jurisdictie

6.1. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Geschillen op grond van deze Voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbank waar Tattoo Bas gevestigd is. 

Slotbepalingen

Tatoeagediensten bij Tattoo Bas brengen inherente risico's met zich mee. Deze Voorwaarden beschermen tevens werknemers van Tattoo Bas en bij overeenkomsten betrokken derden. Deze bepaling impliceert geen persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering van de Overeenkomst door deze werknemers of derden. 

VRAGEN OVER DEZE PAGINA?

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder met uw vraag of opmerking.