Handig om even te lezen

Disclaimer

Disclaimer van Tattoo Bas

Op het gebruik van deze website www.tattoo-bas.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Tattoo-Bas Den Helder streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Tattoo-Bas Den Helder niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tattoo-Bas Den Helder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Tattoo-Bas Den Helder en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
Tattoo-Bas Den Helder garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Tattoo-Bas Den Helder te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Tattoo-Bas Den Helder heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Tattoo-Bas Den Helder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Tattoo-Bas Den Helder zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Afbeeldingen, foto’s en tekeningen zijn geplaatst op deze website nadat wij exclusief hiervoor toestemming hebben gekregen of hebben aangekocht.
Eigen gemaakte foto’s zijn bewerkt en eveneens beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat Tattoo-Bas Den Helder daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Contact ons
Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons op 022-3680309 of een bericht te sturen naar info@info@basartshop.nl.